Stránky o MSTS

Fictional routes for MSTS

Download

Lokálka (Hradec - Solnice), verze 2.2 - download

Remake jedné z prvních českých tratí pro MSTS. Původní trať byla zachována, přibyla jen ''hlavní trať'', ze které probíhají přestupy cestujících na lokální trať z Hradce do konečné stanice Solnice. Datace trati je někdy v létech 1993/1994 od přechodu ČSD k ČD. Trať je funkční pod standardními Xtrack's, možno ji provozovat i pod Globalem 321 a UniGlobalem.

 

The remake of one of the first Czech routes for MSTS. The original route remained as it was before, only the main route was created from which the passengers make transfers to the local route from Hradec to the final station of Solnice. The route is situated to the years 1993/1994. The route runs under standard Xtrack's, or under Global 321 and UniGlobal.


Download

 
© E499.2002 | 2007-2016 | (Homepage foto ŠKODA)